0
18:50:33 - 14.12.2019


ТЕЛЕМАРКЕТ 24 на Маршала Казакова                                                                                                                          ТЕЛЕМАРКЕТ 24 Лиговском пр-те
                                                

 ТЕЛЕМАРКЕТ 24 на Байконурская улице                                                                                                                    ТЕЛЕМАРКЕТ 24 на Заневском пр-те
                                                

 ТЕЛЕМАРКЕТ 24 на Бухарестской улице                                                                                                           ТЕЛЕМАРКЕТ 24 на Балканской площади